1. Χρηματιστηριακά & Επιτοκιακά παράγωγα.
Τιμή:
13.800 δρχ.

Το βιβλίο αυτό περιγράφει αναλυτικά τα παράγωγα, και προχωράει σε μια αποτιμησιακή διαδικασία διάφορων συμβολαίων που κάνουν χρήση των options...

480 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες


2. Χρηματιστηριακά παράγωγα.

Μια λεπτομερής γνωριμία με τα βασικά παράγωγα προϊόντα, με τρόπο απλό και κατανοητό με τη βοήθεια αρκετών αριθμητικών παραδειγμάτων...

96 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τιμή: 3.500 δρχ.


3.
Λεξικό μουσικής.

Λήμματα από την παγκόσμια μουσική ιστορία, τα είδη της μουσικής, τα όργανα...

229 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Τιμή: 4.800 δρχ.


4.
Fortran. Θεωρία και πρακτική.

Θεωρητική και πρακτική ανάλυση της γλώσσας Fortran...

80 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες
Τιμή: 1.800 δρχ.


5.
Πληροφορική και πολυμέσα.
Ανάλυση σε βάθος των εξαρτημάτων του υπολογιστή των λειτουργικών συστημάτων της κατασκευής των πολυμέσων...

450 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τιμή: 4.600 δρχ.6. H χρήση των Windows.

Συμβουλές και οδηγίες για τη χρήση του υπολογιστή σας και τη χρήση των Windows...

150 σελίδες
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τιμή: 1.900 δρχ.7. Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εξοπλισμός, προγραμματισμός, δίκτυα...

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τιμή: 1.800 δρχ.