Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Εκδόσεις Πατάκη 1998.
Το βιβλίο αυτό προτείνει ένα έξυπνο και ευχάριστο τρόπο για να γνωριστούμε καλύτερα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας προγραμματισμού, του μηχανικού εξοπλισμού, των δικτύων υπολογιστών και παρουσιάζει τις σύγχρονες εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ISBN 960-600-196-2
τιμή: 1.800 δρχ.