Πληροφορική και Πολυμέσα.

Έκδοση της Conceptum 1996.
Περιλαμβάνει την παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού ενός υπολογιστή, τις λειτουργίες των εξαρτημάτων του, μια πλήρη περιγραφή του περιβάλλοντος Windows 95 και Windows 3.1, πώς σχεδιάζονται τα πολυμέσα και ο εξοπλισμός που απαιτείται. Περιέχει ακόμη ένα περιεκτικό οδηγό εντολών του DOS και θεωρητική ανάπτυξη των εντολών της γλώσσας FORTRAN και εργαστηριακή χρήση της. Αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό βιβλίο για όλους τους σπουδαστές και μαθητές,

ISBN 960-7762-03-2

450 σελίδες


τιμή: 4.600 δρχ.