ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ.

Έκδόση Conceptum 2000.
Το βιβλίο αυτό περιγράφει αναλυτικά τα παράγωγα, και προχωράει σε μια αποτιμησιακή διαδικασία διάφορων συμβολαίων που κάνουν χρήση των options. Συμβόλαια αναδοχών αλλά και leasing, επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων, μπόνους αποδοτικότητας τιμαριθμοποιημένα συμβόλαια αποδοχών για εργαζόμενους είναι μερικά από τα είδη που συναντάμε πολύ συχνά στις καθημερινές μας συναλλαγές και μπορούμε να τα αξιολογήσουμε με την χρήση των Παραγώγων.
ISBN 960-7772-16-4

σελίδες 480

τιμή: 13.800 δρχ.