Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, εκτυπώστε τη
και ταχυδρομήστε τη στη διεύθυνση:

Conceptum A.E.
Πατησίων 95
10434, Αθήνα

Ονοματεπώνυμο / Name

 

Διεύθυνση/ Address

 

 

 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ e-mail address

 

Αριθμός Τηλεφώνου/ Tel no.

 

Αριθμός Fax/ Fax no.

 

Τίτλος Προϊόντος/ Product name.

 

Κόστος προϊόντος/ Product Price

 

Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας/ Credit Card no.

 

Είδος πιστωτικής (MasterCard, VISA κτλ.)

 

Ημερομηνία Λήξης Κάρτας/ Date expired