Χρηματιστηριακά παράγωγα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (FUTURES)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕ FUTURES

1.3.1 ΑΓΟΡΑ FUTURES

Συμμετοχή σε ανοδική αγορά

Μεταβάλλοντας το βέτα του χαρτοφυλακίου μας

1.3.2 ΠΩΛΗΣΗ FUTURES (Short Futures)

Προστασία μετοχικού χαρτοφυλακίου από
ενδεχόμενη μείωση της αξίας του

Μετοχικό χαρτοφυλάκιο που μιμείται το δείκτη

Μετοχικό χαρτοφυλάκιο με βέτα διαφορετικό του 1

ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ARBITRAGE

Yπερτιμημένο συμβόλαιο

Υποτιμημένο συμβόλαιο

ΧΡΟΝΙΚΑ SPREADS

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

2.2 EΙΔΗ ΟPTIONS

2.2.1 Είδη Options ανάλογα με το χρόνο εξάσκησης τους

2.2.2 Είδη Options ανάλογα με τη συναλλαγή που ορίζουν

Call οptions

Put οptions

Διάκριση Options ανάλογα με τη σχέση τιμής
άσκησης και τιμής αξιόγραφου

ΣTΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕ CALLS KAI PUTS

2.3.1 ΑΓΟΡΑ CALL

Αγορά Call σαν μέρος ενός επενδυτικού σχεδIου

Αγορά calls για προστασία από πώληση μετοχών short (hedge short sales).

2.3.2 ΠΩΛΗΣΗ CALL

Καλυμμένη πώληση call (Covered Call Writing)

2.3.3 ΑΓΟΡΑ PUT

Αγορά Put για προστασία της αξίας μιας μετοχής

2.3.4 ΠΩΛΗΣΗ PUT

Πωληση Put σαν μεσο για την αποκτηση της μετοχης

Πιο συνθετες στρατηγικες

2.4.1 Straddles-Strangles

2.4.2 SPREADS

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ SPREADS

Επιθετικό ή Bullish Vertical Spread ή Bull spread

Επιθετικό spread με puts

Αμυντικό ή Bearish Vertical Spread(bear spread) με calls

Αμυντικό ή Bearish Vertical Spread (bear spread) με puts

Butterfly Spread (spread πεταλούδας)

Box spread

3.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

3.2 ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΠΑ

3.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.4 Τροπος συμβολισμoy των συμβολαιων

3.5 Διαδικασια εκκαθαρισης (Mark-to-market, margins)

Διαδικασία ημερήσιου διακανονισμού (mark-to-market).

Εύρεση margins