Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα.

α) ΤΑΛΩΣ: Εγκεκριμένο πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΠΗΝΟΡ της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τα Λύκεια, με αναθέτουσα αρχή το ΙΤΥ ως εκπροσώπου του Υπ. Παιδείας.

β) Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MEDIA I για το οποίο έχει εγκριθεί και παραχθεί εκπαιδευτικός τίτλος multimedia.

γ) Έχει εγκεκριμένη πρόταση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MEDIA II για την παραγωγή εκπαιδευτικού τίτλου multimedia.

δ) ΔΙΚΤΥΩΜΑ: Εγκεκριμένο πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΥΣΙΚΑ της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ, με αναθέτουσα αρχή το ΙΤΥ ως εκπροσώπου του Υπ. Παιδείας.

ε) Συμμετέχει μαζί με πολλές άλλες εταιρείες στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EDI για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων.

Έχει επίσης αναλάβει:

  • Τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο
  • Την αναπαραγωγή CD-ROM με όλο το συνοδευτικό διαφημιστικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες, ένθετα οκτασέλιδα, κτλ.) για εκπαιδευτικούς τίτλους για διάφορους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

π.χ.

  • Βρετανικό Συμβούλιο (Βritish Council)
  • Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
  • Δημιουργία διαφημιστικών ηλεκτρονικών σελίδων και έργων multimedia για εταιρείες και εκδοτικούς οίκους.

Τέλος, υπάρχουν ακόμη πολλές παραγωγές και έργα σε εξέλιξη.

 

Internet

Ο World Wide Web server που διαθέτει η CONCEPTUM A.E. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με μισθωμένη γραμμή του FORTH-NET που ως γνωστό είναι το μεγαλύτερο δίκτυο της Ελλάδος. Στα συστήματά μας έχουν δικαίωμα και δυνατότητα πρόσβασης, χωρίς χρέωση, οι χρήστες από όλο τον κόσμο, προκειμένου να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές σελίδες που φιλοξενούμε. Το προσωπικό της αναλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες δημιουργίας και φιλοξενίας σελίδων και ανάπτυξης προγραμμάτων για το Internet.

Ο κόμβος μας χρησιμοποιείται και για την τεχνική υποστήριξη των παραγωγών μας.